Skip to main content

【重要公告】本會會務工作人員因106年01月18日(星期四)為第三屆第一次會員代表暨第六十二屆藥師節慶祝大會,暫停辦公一天,若有相關公務需求,另請擇期辦理,造成您的不便,敬請見諒!

   消息來源:新北市藥師公會
 
   

 

 

 

親愛的會員,您好:

本會會務工作人員因107年01月18日(星期四)為「第三屆第一次會員代表暨第六十二屆藥師節慶祝大會暫停辦公一天

若有相關公務需求,另請擇期辦理,造成您的不便,敬請見諒!

 

                                                                                               新北市藥師公會  敬上