Skip to main content

聯絡我們

 

 

 

  地址: 241 新北市三重區重新路五段646號8樓之3
 

E-mail:

tcpa.t67@msa.hinet.net
  電話: (02)2278-3277 
   
分機
人員
負責職務
   
11
林志成  總幹事
策畫本會一切會務,監督所屬人員承辦會務
   
15
張淑茵  秘書
專責理監事會議等
   
14
林佩穎  專員
財務會計
   
17
曾琪惠  幹事
專業委員會事務、專案、活動及計畫案辦理
    18 蔡宛伶  專員 專業委員會事務、專案、活動及計畫案辦理
   
22
張全慶  專員
專責藥師持續教育課程辦理
網站刊登及徵才服務
    23 李欣容  專員 專業委員會事務、專案、活動及計畫案辦理
   
16
周慧宜  幹事
會員入、退會辦理
藥師會員個人資料維護及異動、會費相關
   
20
楊怡慈  幹事
會員入、退會辦理
藥師會員個人資料維護及異動、會費相關
         
  0800
服務電話:
0800-000-083