Skip to main content

聯絡我們

 
  地址: 241 新北市三重區重新路五段646號8樓之3
 

E-mail:

tcpa.t67@msa.hinet.net
  電話: (02)2278-3277 
   
分機
人員
負責職務
   
11
林志成總幹事
 
   
15
張淑茵秘書
專責理監事會議等
   
14
陳怡如專員
財務會計
   
17
曾琪惠幹事
網站刊登及徵才服務
   
22
張全慶專員
專責藥師持續教育課程辦理
   
16
周慧宜幹事
藥師會員個人資料維護及異動、會費相關
   
20
楊怡慈幹事
藥師會員個人資料維護及異動、會費相關
  0800
服務電話:
0800-000-083