Skip to main content

【三重】瑞和耳鼻喉科診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 瑞和耳鼻喉科診所
    公司地址/區域: 新北市三重區龍門路22號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理
    工作時間: 兩位互輪、排班制、彈性上班
    工作福利: 面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照及持續教育學分每年25小時持續教育學分
    聯絡方式 (電話): (02)2975-7788 洽 施醫師
    聯絡方式 (手機): 0936-335970 洽 施醫師
 

  聯絡方式 (e-mail):

nilsshih@yahoo.com.tw 履歷請寄此信箱
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料