Skip to main content

中和晟恩診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 晟恩診所
    公司地址/區域: 台北縣中和市宜安路120號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理、管制藥品管理
    工作時間: 周一至周五9:00-12:00
    工作福利: 享勞健保、薪資面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照、2年以上工作經驗、48小時繼續教育學分
    聯絡方式 (電話):  
    聯絡方式 (手機): 0912-343-961
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料