Skip to main content

【公文】公告暫予支付含bimatoprost成分藥品LUMIGAN PF Eye Drops共1品項

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國106年07月31日
   發文字號:健保審字第1060050245號
 
   
 

 

  主旨:公告暫予支付含bimatoprost成分藥品LUMIGAN PF Eye Drops共1品項

 

相關公文檔案: