Skip to main content

【公文】本會更正藥師Level II 筆試補考及實習、口試相關事宜之口試日期,請查照

發表於
   發文機關:新北市政府衛生局
   發文日期:中華民國105年12月29日
   發文字號:(105)國藥師博字第1052521號
 
   
 

 

  主旨:本會更正藥師Level II 筆試補考及實習、口試相關事宜之口試日期,請查照

 

相關公文檔案: