Skip to main content

公告暫予支付含dulaglutide成分藥品Trulicity Injetcion 等2項及其藥品給付規定

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國105年4月8日
   發文字號:健保審字第1050054082
 
   
 

 

  主旨:公告暫予支付含dulaglutide成分藥品Trulicity Injetcion 等2項及其藥品給付規定

 

相關公文檔案: