Skip to main content

【永和區】郭烽裕診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 郭烽裕診所
    公司地址/區域: 新北市永和區永貞路339號
    工作內容: 藥品調劑
藥物諮詢
庫存管理
    工作時間: 週一至週五 19:00 - 22:00
周六 15:00 - 22:00
周日 08:30 - 12:00
    工作福利: 薪資面議,
有勞保(6%勞保退休準備金)
健保
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)
    聯絡方式 (電話): (02)2927-9011 洽 陳藥師
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料