Skip to main content

【泰山】黃耀立診所 - 誠徵輪值藥師

發表於
 
    公司名稱: 黃耀立診所
    公司地址/區域: 新北市泰山區明志路一段391號
    工作內容: 藥品調劑
    工作時間: 面議
    工作福利: 面議
    工作要求 (學歷、經歷): 具藥師資格,每年25小時持續教育學分
    聯絡方式 (電話): 0921-848405 或 0968-699306(簡訊)
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料