Skip to main content

三峽錦霖診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 錦霖診所
    公司地址/區域: 新北市三峽區文化路86號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢
    工作時間:

週一至週五
08:00 - 12:30,14:00-17:30,

週六休息

週日
08:00 - 12:00

    工作福利: 享有勞健保、薪資面議
    工作要求 (學歷、經歷): 兩位互輪 需有藥師執照,2年以上工作經驗,48小時繼續教育學分(可上早班)
    聯絡方式 (電話): (02)8674-3684
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

chikowlau@hotmail.com
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料