Skip to main content

【公文】1070337公告暫予支付含empagliflozinmetformin成分藥品Jardiance Duo Film-Coated Tablets 5mg500mg、5mg850mg、5mg1000mg、12.5mg500mg、12.5mg850mg、12.5mg1000mg共6品項及其藥品給付規定。

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國107年02月13日
   發文字號:健保審字第1070051645號
 
   
 

 

  主旨:1070337公告暫予支付含empagliflozinmetformin成分藥品Jardiance Duo Film-Coated Tablets 5mg500mg、5mg850mg、5mg1000mg、12.5mg500mg、12.5mg850mg、12.5mg1000mg共6品項及其藥品給付規定。

 

相關公文檔案: