Skip to main content

有關LIPABO CAPSULES等23項藥品許可證逾期未展延,將取消健保收載乙案,請查照

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國105年4月12日
   發文字號:健保審字第1050035224
 
   
 

 

  主旨:有關LIPABO CAPSULES等23項藥品許可證逾期未展延,將取消健保收載乙案,請查照

 

相關公文檔案: