Skip to main content

【新莊】幸福呂耳鼻喉科診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱:  幸福呂耳鼻喉科診所
    公司地址/區域:  新莊區幸福路529號
    工作內容:  藥品調劑
 藥物諮詢
 庫存管理
    工作時間:  W1-W4 9:00-12:00 am
 W5 15:00-18:00, 19:00-21:30
    工作福利:  勞保(6%勞保退休準備金)
 健保
    工作要求 (學歷、經歷):

需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)

兩位互輪

    聯絡方式 (電話):  29906923 呂醫師
    聯絡方式 (手機):  0912598563 呂醫師
 

  聯絡方式 (e-mail):

 上班時間均可
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料