Skip to main content

【新莊】中平耳鼻喉科診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱:  中平耳鼻喉科診所
    公司地址/區域:  新北巿新莊區中平路29號
    工作內容:  藥品調劑
 藥物諮詢
    工作時間:  輪班
    工作福利:  健保
 藥師公會年費 3600 元
    工作要求 (學歷、經歷):

 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)

 兩位互輪

    聯絡方式 (電話):  (02)2997-7307
    聯絡方式 (手機):  0936-098-300
 

  聯絡方式 (e-mail):

 
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料
    備註: