Skip to main content

公告修正含rituximab成分藥品之藥品給付規定

   發文機關:衛生福利部中央健康保險署
   發文日期:中華民國103年8月15日
   發文字號:健保審字第1030035973號
 
   

 

 

 

主旨 :公告修正含rituximab成分藥品之藥品給付規定
相關公文檔案: