Skip to main content

中藥學堂:胡麻仁(上)

   資料來源:藥師週刊(第1868期)
   記者:  中國醫藥大學附設醫院中藥局藥師 詹士賢
   日期:05月19日
 
   

 

 

 

一、前言

中醫藥使用歷史悠久,且因品種繁多,所以中藥常存在同名異物,同物異名的混亂現象。這使藥物在臨床使用上常帶來不便。而「胡麻仁」一藥目前在使用上常見黑芝麻與亞麻子混用情形。

二、黑芝麻

黑芝麻又名胡麻、巨勝、烏麻、烏麻子,為胡麻科植物脂麻的黑色種子(Sesaman. Indicum L.)。而胡麻此名稱為出自於《神農本草經》,其列為上品,主治“傷中虛羸,補五臟,益氣力,長肌肉,填腦髓,久服輕身不老”。在《本草經集注》則說明其植物形態:“淳黑者名巨勝,巨者大也,是為大勝。本生大宛,故名胡麻,又莖方名巨勝,莖圓名胡麻,其性與茯苓相宜”。此著作已初步提出了胡麻的命名、來源及其特徵、產地、功效等。直到明代李時珍將胡麻又作了詳細的描述,《本草綱目》:“ 胡麻即脂麻也,有遲早二種,黑、白、赤三色,其莖皆方,秋開白花,亦有帶紫豔者,節節結角,長者寸許,有四棱、六棱者房小而子少,七棱、八棱者房大而子多,皆隨土地肥瘠而然”。此明確指出胡麻即黑芝麻,這提供了現代臨床上使用黑芝麻(Sesamum indicum L.)為胡麻正品之依據。1

三、亞麻子

亞麻子別名大胡麻、胡麻子、壁虱胡麻,為亞麻科植物亞麻的種子(Linum usitatissimum L.)始載于宋《圖經》。蘇頌曰:“亞麻籽出兗州,勝將軍,苗葉俱青,花白色,八月上旬采其實用”。李時珍亦曰:“今陝西人亦種之,即壁虱胡麻也,其實亦榨油點燈,氣惡不堪食,其莖穗頗似茺蔚,子不同”。 因《博濟方》也稱其為胡麻子, 故歷代有將亞麻子當作胡麻仁用者,亞麻子成扁卵圓形,一側較薄,一側鈍圓,他端尖並歪向一側,長約4~6 cm,寬約2~3 cm,厚約1. 5 cm,表面棕色,平滑而有光澤,浸在水中表面中的粘液膨脹而成一粘液套,包圍整個種子,嚼之帶粘液性。2

(待續)

參考資料

1. 馮良 鄧德英 “胡麻仁”處方用名考證。河南中醫學院學報。 2007(03): p. 79.
2. 喬孝偉 李松林 消風散中胡麻仁之考證。中國中藥雜誌。1997(11): p.7-8.
3. 張學華 張群 王蓓 火麻仁、亞麻仁、胡麻仁三者如何區別治療便秘。中醫雜誌。2008(11): p.1047.
4. 張志國 消風散與清燥救肺湯中胡麻品種的商榷。中成藥。2012(08): p. 1585-1586.
5. 崔鳳云 胡麻名稱辨析。實用中醫藥雜誌。2006(08): p.516.