Skip to main content

【三重】東和婦產科家庭醫學科診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱:  東和婦產科家庭醫學科診所
    公司地址/區域:  新北市三重區三和路2段97號
    工作內容:  藥品調劑
 藥物諮詢
 庫存管理
 管制藥品管理
    工作時間:  週一至週六 上午8:00-12:00 下午3:00-6:00 晚上7:00-10:00
    工作福利:  勞保(6%勞保退休準備金)
 健保
 藥師公會年費 3600 元
 年終獎金
    工作要求 (學歷、經歷):

 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)

 兩位互輪

    聯絡方式 (電話):  (02)29729627 何太太
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

 tonho.mamababy@gmail.com
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料