Skip to main content

永和王杰凱小兒科診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱: 王杰凱小兒科診所
    公司地址/區域: 新北市永和區得和路275號
    工作內容: 藥品調劑、藥物諮詢、庫存管理
    工作時間: 週一至週六,星期天休診
    工作福利: 面議
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(99年新訂定新法規)
    聯絡方式 (電話): (02)29297717洽藥局
    聯絡方式 (手機):  
 

  聯絡方式 (e-mail):

j8003023@yahoo.com.tw
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料