Skip to main content

【中和】吳嘉生診所 - 誠徵藥師

發表於
 
    公司名稱:  吳嘉生診所
    公司地址/區域:  新北市中和區中和路190號
    工作內容:  藥品調劑
 藥物諮詢
    工作時間:  晚班藥師(星期一到星期六 PM 7-10)
    工作福利:  待優
    工作要求 (學歷、經歷): 需有藥師執照,每年25小時持續教育學分(98年12月31日公佈新法規,詳細說明請點選連結:藥師執業登記及繼續教育辦法(98年12月31日)六年換照須具備150點學分)
    聯絡方式 (電話):  
    聯絡方式 (手機):  0932233923 朱小姐
 

  聯絡方式 (e-mail):

 wujs2003@hotmail.com
    基本資料: 行政院衛生署醫療機構 - 基本資料
    備註: